Välkommen till vår portfolio

Se några av alla de uppdrag vi jobbat med genom årens lopp, blandat stort som smått.

HLR-rådet

Kongressymbol

Craft Sweden 2005

Programprofil

Knallehanda

Medlemstidning

Teaching Reading Comprehension Strategies

En handbok i engelska

Kakelugnar

Frimärksutgåva

Kungliga Slottet

Program

Svenska frimärken 2017

Med monterade frimärken

Milimoji

Emoji för mobilen

Renritning av logotyper

Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott

Skattkammaren

Gripsholms Slott

Program

SBAB

Årsredovisning

Scenkonst Sörmland

Logotype och grafisk profil

Stämplar

Stämplar till frimärksutgåvor

Svenska frimärken 2016

Med monterade frimärken

TUFF för nyanlända svenskar

Pedagogiskt stöd till tecknspråkslärare

Hästar i storformat

Hovstallet

Med ljudet som omvärld

Rapportserie

Årsböcker

Med monterade frimärken

SAS diagram

Diagram och grafer

Skolutbudskatalog

Programkatalog

Musikserie på Sörmländska slott

Programkatalog

ICSB 2008

Lika värde

Tidning för skola och skolhuvudmän

Postgirot

Årsredovisning

Molecules of Life

Elever med punktskrift som läsmedium

Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

Spiritus

Skriftserie om alkoholforskning

Scenkonst Sörmland

Verksamhetsberättelse

Svenska frimärken 2015

Med monterade frimärken

Barnprogram

Frimärksutgåva

Svenska frimärken 2018

Bernadotteåret jubileumsbok

Hästsport

Frimärksutgåva

Drottningholms slott

Sommarkampanj

Utvecklingens drivkrafter

Grundbok om utvecklingsfrågor

Gula idéer sover lugnt

Filosofi för gymnasieskolan

Öppet Slott

Logotype för nationaldagen

Slottsfoldrar

Foldrar till de Kungliga slotten

Forum Syd

Verksamhetsberättelse

Hallwylska museet – Vägledning

Museiguide

Att förändra skolan med teknik

Om it i skolan

Entreprenörföretagen

Logotype

SAS årsredovisning

Building democracy

Verksamhetspresentation

Musik på Sörmländska Slott och Herresäten

Jubileumsmagasin

”Vad var det du inte hörde?”

Rapportserie

Kartor

Skoklosters slott – Vägledning

Museiguide

Göteborg 400 år

Frimärksutgåva

Bruksmiljöer

Frimärksutgåva

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Inspiration till att utveckla lärmiljön för barn och elever

Svampar

Frimärksutgåva

Myror

Vilse

Grafiskt program till skolteater