Välkommen till vår portfolio

Se några av alla de uppdrag vi jobbat med genom årens lopp, blandat stort som smått.

Teaching Reading Comprehension Strategies

En handbok i engelska

Slottsfoldrar

Foldrar till de Kungliga slotten

Scenkonst Sörmland

Verksamhetsberättelse

Lika värde

Tidning för skola och skolhuvudmän

Drottningholms slott

Sommarkampanj

Forum Syd

Verksamhetsberättelse

Building democracy

Verksamhetspresentation

Kungliga Slottet

Program

Svenska frimärken 2018

Hallwylska museet – Vägledning

Museiguide

Barnprogram

Frimärksutgåva

Bernadotteåret jubileumsbok

Med ljudet som omvärld

Rapportserie

Vilse

Grafiskt program till skolteater

Kartor

Elever med punktskrift som läsmedium

Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

”Vad var det du inte hörde?”

Rapportserie

SAS årsredovisning

Hästar i storformat

Hovstallet

Öppet Slott

Logotype för nationaldagen

Svampar

Frimärksutgåva

Hästsport

Frimärksutgåva

Skolutbudskatalog

Programkatalog

Skattkammaren

Att förändra skolan med teknik

Om it i skolan

Scenkonst Sörmland

Logotype och grafisk profil

Knallehanda

Medlemstidning

Bruksmiljöer

Frimärksutgåva

Postgirot

Årsredovisning

Musik på Sörmländska Slott och Herresäten

Jubileumsmagasin

ICSB 2008

Svenska frimärken 2016

Med monterade frimärken

Gula idéer sover lugnt

Filosofi för gymnasieskolan

Craft Sweden 2005

Programprofil

TUFF för nyanlända svenskar

Pedagogiskt stöd till tecknspråkslärare

Stämplar

Stämplar till frimärksutgåvor

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Inspiration till att utveckla lärmiljön för barn och elever

SBAB

Årsredovisning

Spiritus

Skriftserie om alkoholforskning

Utvecklingens drivkrafter

Grundbok om utvecklingsfrågor

Svenska frimärken 2017

Med monterade frimärken

Entreprenörföretagen

Logotype

HLR-rådet

Kongressymbol

Gripsholms Slott

Program

Årsböcker

Med monterade frimärken

Milimoji

Emoji för mobilen

SAS diagram

Diagram och grafer

Skoklosters slott – Vägledning

Museiguide

Myror

Kakelugnar

Frimärksutgåva

Renritning av logotyper

Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott

Svenska frimärken 2015

Med monterade frimärken

Molecules of Life

Musikserie på Sörmländska slott

Programkatalog