Välkommen till vår portfolio

Se några av alla de uppdrag vi jobbat med genom årens lopp, blandat stort som smått.

Knallehanda

Medlemstidning

Entreprenörföretagen

Logotype

HLR-rådet

Kongressymbol

Svenska frimärken 2015

Med monterade frimärken

Öppet Slott

Logotype för nationaldagen

Årsböcker

Med monterade frimärken

Göteborg 400 år

Frimärksutgåva

SAS diagram

Diagram och grafer

Hallwylska museet – Vägledning

Museiguide

Bruksmiljöer

Frimärksutgåva

Teaching Reading Comprehension Strategies

En handbok i engelska

Milimoji

Emoji för mobilen

Bernadotteåret jubileumsbok

Med ljudet som omvärld

Rapportserie

Svampar

Frimärksutgåva

Hästsport

Frimärksutgåva

Skattkammaren

Vilse

Grafiskt program till skolteater

Renritning av logotyper

Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott

SBAB

Årsredovisning

Drottningholms slott

Sommarkampanj

Postgirot

Årsredovisning

Lika värde

Tidning för skola och skolhuvudmän

Spiritus

Skriftserie om alkoholforskning

Att förändra skolan med teknik

Om it i skolan

Svenska frimärken 2017

Med monterade frimärken

Musikserie på Sörmländska slott

Programkatalog

Kakelugnar

Frimärksutgåva

Svenska frimärken 2018

Kungliga Slottet

Program

Skoklosters slott – Vägledning

Museiguide

Gripsholms Slott

Program

Molecules of Life

Kartor

Scenkonst Sörmland

Logotype och grafisk profil

Barnprogram

Frimärksutgåva

Gula idéer sover lugnt

Filosofi för gymnasieskolan

Hästar i storformat

Hovstallet

”Vad var det du inte hörde?”

Rapportserie

Elever med punktskrift som läsmedium

Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

Building democracy

Verksamhetspresentation

Slottsfoldrar

Foldrar till de Kungliga slotten

Craft Sweden 2005

Programprofil

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Inspiration till att utveckla lärmiljön för barn och elever

Forum Syd

Verksamhetsberättelse

Utvecklingens drivkrafter

Grundbok om utvecklingsfrågor

Stämplar

Stämplar till frimärksutgåvor

Myror

Musik på Sörmländska Slott och Herresäten

Jubileumsmagasin

SAS årsredovisning

Scenkonst Sörmland

Verksamhetsberättelse

Skolutbudskatalog

Programkatalog

ICSB 2008

Svenska frimärken 2016

Med monterade frimärken

TUFF för nyanlända svenskar

Pedagogiskt stöd till tecknspråkslärare