Internationell kongress

ICSB (International Conference on Systems Biology) 2008 anordnades på Svenska Mässan i Göteborg. ICSB är en årligt återkommande internationell konferens inom systembiologi, som är ett relativt nytt tvärvetenskapligt forskningsområde. Systembiologi handlar om att översätta biologins och kemins språk till matematik och datorbaserade modeller för att bättre förstå komplexa biologiska processer. ICSB 2008 organiserades av bland andra Göteborgs Universitet.

Vi ansvarade för konferensens grafiska profil och produktion av diverse konferensmaterial.

Se fler logotyper och grafiska profiler