Renritning av logotyper

Ibland är inte behovet att ta fram ny logotyp utan att renrita och uppdatera befintlig. En anledning kan till exempel vara att logotypen är framtagna i en äldre programversion och behöver anpassa så den fungerar i modernare arbetsflöden. Behovet kan också vara att man saknar en fullt fungerande vektoriserad version. Genom åren har vi hjälp till att justera, uppdatera och anpassa ett stort antal logotyper. Här är tre exempel.