Logotyp till branschorganisation

Plåtslageriernas riksförbund och Ventilationsföreningen är två bransch- och arbetsgivarorganisationer som gemensamt bildade  Entreprenörföretagen.

På förbundets kongress 2016 togs ett enhälligt beslut om att byta namn till Plåt & Ventföretagen för att tydligare markera de branscher medlemsföretagen är verksamma i.

Namnet är nytt men grunden i logotypen är oförändrad.