Utvecklingens drivkrafter

I boken Utvecklingens drivkrafter skriver nationalekonomen Stefan de Vylder om frågor kring utveckling, fattigdom och rättvisa i världen. Han tar upp olika utvecklingsteorier som vuxit fram och ger sin syn på dessa.

Sedan första utgåvan, som kom ut 2002, har ytterligare två uppdaterad utgåvor givits ut med kompletterande statistik och fakta om de politiska och ekonomiska förändringarna i vår omvärld.