SAS årsredovisning

Produktion av årsredovisningar och kvartalsrapporter åt SAS har bland annat omfattats av form, layout och original i flera språkversioner samt produktion av grafer, diagram och tabeller.

Mallar till grafer och diagram

En stor mängd grafer och diagram producerades till de fyra språkversioner som SAS årsredovisningar och delårsrapporter gjordes i. För att hålla en enhetlig grafisk form i produktionen tog vi fram mallar och sammanställde dessa i en användarguid för alla diagramtyper.