Hallwylska museet – vägledning

Hallwylska museet är ett privat hem från sekelskiftet som donerades i sin helhet till svenska staten för att bli museum. Museet ligger under myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH). I uppdrag åt myndigheten producerar N.FORM informationsmaterial åt museerna.

Hallwylska museet ville ta fram en ”guide” som skulle vara till hjälp för besökaren på plats. Ett krav var att trycksaken skulle vara lättöverskådlig och lätt att navigera efter på plats i museet. Man önskade att utformningen skulle inspirera till besök till palatsets guidade visningar och vara en vacker trycksak för besökare att ta med sig hem.