Jubileumsbok för Bernadotteåret

Jubileumsåret till minne av 200 år med ätten Bernadotte på Sveriges tron invigdes den 5 februari 2018 i Rikssalen på Kungliga Slottet i Stockholm. Här fick de drygt 300 gästerna lyssna till korta föredrag om ätten Bernadotte och till musikstycken skrivna av medlemmar av Bernadotteätten. Denna jubileumsbok är uppbyggd av kring dessa föredrag och musikstycken och följer samma turordning som under invigningen.

Jubileumslogo

Till 200-årsjubileet togs det fram en minnesmedalj med porträtt av Carl XVI Gustaf och Karl XIV Johan. Medaljen skulle vara en genomgående symbol under märkesåret. Uppdraget var att införliva medaljen i logotypen.

Se fler böcker och skrifter