Att förändra skolan med teknik

Hur lyckas vi med användning av it i skolan och hur går man till väga då man ska införa ny teknik i undervisningen? Och hur ska vi hantera it-frågor kring pedagogik, kvalitet och säkerhet?

Dessa och en del andra frågor diskuteras i denna bok, om hur vi kan sprida alla positiva erfarenheter om teknik i skolan.