Verksamhetsberättelse

2010 genomförde Sörmlands landsting en omorganisation där man bland annat slog samman de olika kulturverksamheterna till en gemensam organisation. I samband med detta bytte man namn till Scenkonst Sörmland. N.FORM var med i hela det nya varumärkesarbetet med huvudansvar för ny logotyp och grafisk profil.

Den nya grafiska formen återspeglas i verksamhetsberättelsen.