”Vad var det du inte hörde?”

Denna rapport är en kartläggning och utvärdering av kommunikativa faktorer i skolan som sammanfattas i begreppen hörteknik, pedagogik och akustik. Undersökningen kallas HODA-studien (Hörteknik Och Dess Användning i skolan). Studien fokuserar på hur hörtekniken fungerar och används i skolan. Målet är att ge kunskap om grundläggande förhållanden inom området och vara ett stöd åt de som arbetar professionellt med hörteknik i skolan.