Omarbetad nyutgåva

Gula idéer sover lugnt är en filosofibok för gymnasieskolan. Denna bok är en omarbetad nyutgåva med ny grafisk form.

Filosofi handlar till en del om att finna svar, men också att ställa frågor. Och ibland måste man ställa frågorna till sin spets, till och med vända upp och ner på begrepp och argument för att nå fram. Det är en del av den tanken som ligger bakom omslagsbilden – att det inte alltid är det vi vid första anblicken ser som är det korrekta.