TUFF för nyanlända svenskar

Denna skrift har tagits fram för att vara ett pedagogiskt stöd till teckenspråkslärare som undervisar föräldrar till döva barn med utländsk härkomst. Barn med utländsk härkomst som går i specialskola för döva lär sig svenskt teckenspråk och kommer genom detta snabbare in i det svenska samhället. Genom att föräldrarna får hjälp med att lära sig svenska teckenspråket ökar möjligheten till en snabbare integration samtidigt som de lättare kan kommunicera med sina barn.