En skattkammare full med frimärken

Högst upp i Postmuseum har rummen med de tidigare arkivsamlingarna omvandlats till en alldeles speciell permanentutställning med museets frimärksskatter. Här kan du följa det svenska frimärkets utveckling, se vackert frankerade brev och sällsynta stämplar. Här finns också ett kvartsark 4 skilling banco, unikt i sitt slag i världen.

Vi fick i uppdrag att ta fram utställningens logotyp samt form och typografi till utsällningsskyltarna.

Se fler logotyper och grafiska profiler