Med ljudet som omvärld

Denna rapport handlar om hur elever med blindhet i grund- och gymnasieskolan använder sig av ljud i sin lärmiljö. Hur påverkas tillgänglighet och delaktighet för den enskilda eleven när ljuden runtomkring är så starka att det inte går att urskilja något. Eller när det är så tyst att ingenting hörs?

Rapporten vänder sig till pedagoger, rektorer och personal i skola och förskola samt till övriga som arbetar, studerar eller forskar kring ljudmiljö och dess påverkan.