• Årets frimärken

  Årsbok med frimärken för PostNord

  Frimärken årsbok 2018
 • Kungliga slotten

  Nya foldrar till de kungliga slotten

 • Den tänkande handen

  Utställning på Stockholms slott

 • Bernadotteåret

  Logotyp och jubileumsbok

 • Vägledning

  Guidebok åt Hallwylska museet
  och Skoklosters Slott

 • Penséer

  Design av frimärksutgåva

 • Skattkammaren

  Logotype och utställningsmaterial
  till Postmuseum

Detta gör vi för dig

Vi designar och producerar informations- och marknadsföringsmaterial.

N.FORM hjälper dig att producera och få ut ditt kommunikations- och marknadsföringsmaterial i olika kanaler. Vi jobbar i ett brett nätverk av kommunikatörer och anpassar arbetsgrupper efter vad uppdragen kräver. Våra uppdragsgivare är företag, myndigheter och organisationer. För dig som inhousebyrå eller annan reklamproducent kan vi vara en extra resurs och förstärkning. Vi kombinerar den lilla byråns transparens och flexibilitet med den stora byråns resurser.

Noggrannhet

Kvalitet

Leveranssäkerhet

Verksamhetsområden

Grafisk form

Grafisk form är att hitta rätt känsla, tonalitet och bildspråk så budskapet bakom når fram. Samspelet mellan färg, form och typografi är identitetsbärare för all kommunikation. Men lika viktigt är förmågan att hålla sig inom ramen för givna guidelines så avsändaren förblir tydlig. Vi tar hänsyn till detta när vi tar fram informations- och marknadsföringsmaterial åt dig.

Vår kreativitet i din identitet.

Visuell identitet

Behov av ny logotype eller översyn av den befintliga profilmanualen?

Omvärlden är i ständig förändring och det blir allt viktigare att även visuellt följa med i utvecklingen. Att modernisera och skapa en tydligare mer anpassad visuell identitet stärker varumärket. Det ger signalen om utveckling. N.FORM hjälper dig att ta fram nya logotyper och identitetsprogram. Vi ser över dina grafiska mallar så de passar nya förhållanden, marknader och kommunikationskanaler.

Produktion och original

Vi har stor erfarenhet av att ta fram och producera trycksaker för olika ändamål. Det kan vara produktion av löpande informationsmaterial, kundtidningar eller ekonomiska rapporter, ta fram en jubileumsskrift, utställningsmaterial, fasadvepor eller att uppdatera dina medarbetares visitkort. Oavsett uppdrag, stort eller smått, har vi erfarenhet och rutiner för att säkerställa kvaliteten i hela kedjan, från manus och idé till färdig trycksak, med både dokument- och bildhantering.

Annonsproduktion

En annons har kort tid att fånga betraktaren, väcka intresse och förmedla sitt budskap. Vid formgivning av annonsen ska hänsyn också tas till både format, placering och skalbarhet, om samma annons ska publiceras i flera tidningar. Slutligen ska bilder och färger anpassas till rätt tryckprofil. Vi har erfarenhet och rutiner att producera annonser för både små och stora behov.

Norbert Tamas

Projektledare/Grafisk formgivare

Sedan 2001 driver jag företaget N.FORM AB med inriktning på grafisk formgivning och trycksaksproduktion.
N.FORM hjälper uppdragsgivare med sin grafiska identitet, visuella kommunikation och med löpande produktion av informations- och marknadsföringsmaterial. Vår framgång bygger på en kreativ process i nära samarbete med kunden.