Grafiska mallar för diagram och grafer

En stor mängd grafer och diagram producerades till de fyra språkversioner som SAS årsredovisningar och delårsrapporter gjordes i. För att hålla en enhetlig grafisk form i produktionen tog vi fram mallar och sammanställde dessa i en användarguide som omfattade alla diagramtyper.