Redesign av tidningen Lika värde

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger stöd och råd i specialpedagogiska frågor för lärare, rektorer och skolhuvudmän. År 2012 gjorde N.FORM redesign på tidning Lika värde. Tidningen ges ut av SPSM och distribueras bland annat till samtliga skolor i Sverige. Utöver produktion av tidningen har vi löpande producerat trycksaker och informationsmaterial åt SPSM under 2012–2016.