Ny logotype för Scenkonst i Sörmland

2010 bytte Sörmlands Musik & Teater namn till Scenkonst Sörmland. N.FORM fick i uppdrag att ta fram logotyp och grafisk profil.

Den grafiska profilens grund är återhållsam, med ett stilrent, modernt typsnitt och en stramt utformad logotype. Tanken är att den strama logotypen ska fungera i alla sammanhang och vara en stabil och tydlig symbol för Scenkonst Sörmland som helhet. Som komplement till logotypens strama form finns flera formelement vilka öppnar för möjlighet till variation och lekfullhet i formgivningen.

Cirklarna på logotypens sidor är dels symboler för färgskiftande strålkastare som lyser upp en scen, men de står också som symboler för de fyra konstarterna inom Scenkonst Sörmlands verksamhetsområden dans, teater, film och musik.