Årsböcker över Svenska frimärken

Varje år presenteras årets svenska frimärksutgåvor samlat i en årsbok. Varje frimärksutgåva presenteras rikligt illustrerade och med specialskrivna texter på både svenska och engelska. I varje årsbok finns dessutom samtliga årets frimärken varsamt monterade för hand. N.FORM svarar för både form och layout och produktionen sker i nära samarbete med PostNord.

Årsböckerna ges ut av PostNord och går att beställa via PostNords hemsida.

Se fler böcker och skrifter