Enhetlig kongressymbol

HLR-rådet – Svenska rådet för hjärt-lungrädding behövde en logotyp för sina återkommande kongresser. Man ville ha en huvudlogotyp att kunna återanvända för enhetlighet och igenkänning.