Craft Sweden 2005

Till tredje upplagan av den internationella konsthantverksbiennalen på Röda Sten Konsthall i Göteborg fick vi uppdraget att ta fram utställningens logotyp och grafisk profil. Vi tog också fram och producerade vernissagekort, utställningskatalog, affischer med mera.

Logotyp till konsthantverksbiennalen 2005.