Allänna råd om punktskrift

Materialet är framtaget för att ge råd och stöd till skolor och skolhuvudmän om frågor kring punktskrift som läsmedium och ge en överblick över lagar och regler. Målet är att elever som använder punktskrift i skolan ska bli hjälpta på rätt sätt så de kan höja sina kunskapsresultat.