Forum Syd är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med medlemmar från ca 160 av biståndsaktörerna i Sverige. Uppdrag åt Forum Syd har varit blandade med bland annat produktion av medlemstidning, informationsmaterial, böcker med mera.

Här ett exempel på internationellt informationsmaterial som togs fram för att visa på Forum Syds verksamhet och exempel på samarbeten organisationen bedriver. Materialet togs fram i en engelsk och en spansk version.