Skolutbudskatalog

Scenkonst Sörmland förmedlar årligen flera hundra skolföreställningar och skolkonserter till skolorna runt om i Sörmland. Skolorna ges här möjlighet att fritt välja ur ett brett programutbud som presenteras i en inspirerande katalog. Inför varje termin förnyas programutbudet och en ny katalog med föreställningar skickas ut till samtliga skolor i länet.