Verksamhetsberättelse

Forum Syd är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med medlemmar från ca 160 av biståndsaktörerna i Sverige. Uppdrag åt Forum Syd har varit blandade med bland annat produktion av medlemstidning, informationsmaterial, böcker med mera. Här exempel på organisationens verksamhetsberättelser.