Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Lagen är lika för alla, men förutsättningarna för varje barn och elev med språkstörning är individuell. Detta ställer olika krav utifrån behov och det kan vara svårt att hitta rätt stöd för varje individ. Denna skrift ger råd i att hitta rätt stöd till barn och elever som har språkstörning.