Välkommen till vår portfolio

Se några av alla de uppdrag vi jobbat med genom årens lopp, blandat stort som smått.

Hästsport

Frimärksutgåva

Milimoji

Emoji för mobilen

Barnprogram

Frimärksutgåva

Slottsfoldrar

Foldrar till de Kungliga slotten

Kungliga Slottet

Program

Drottningholms slott

Sommarkampanj

Scenkonst Sörmland

Logotype och grafisk profil

Bernadotteåret jubileumsbok

Teaching Reading Comprehension Strategies

En handbok i engelska

Hallwylska museet – Vägledning

Museiguide

Kakelugnar

Frimärksutgåva

Musikserie på Sörmländska slott

Programkatalog

Hästar i storformat

Hovstallet

TUFF för nyanlända svenskar

Pedagogiskt stöd till tecknspråkslärare

Kartor

Att förändra skolan med teknik

Om it i skolan

Vilse

Grafiskt program till skolteater

Skattkammaren

Årsböcker

Med monterade frimärken

Entreprenörföretagen

Logotype

Svampar

Frimärksutgåva

Elever med punktskrift som läsmedium

Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

Svenska frimärken 2015

Med monterade frimärken

Bruksmiljöer

Frimärksutgåva

Craft Sweden 2005

Programprofil

Molecules of Life

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Inspiration till att utveckla lärmiljön för barn och elever

Gripsholms Slott

Program

Renritning av logotyper

Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott

Utvecklingens drivkrafter

Grundbok om utvecklingsfrågor

Öppet Slott

Logotype för nationaldagen

Knallehanda

Medlemstidning

Skoklosters slott – Vägledning

Museiguide

Med ljudet som omvärld

Rapportserie

Svenska frimärken 2017

Med monterade frimärken

Svenska frimärken 2016

Med monterade frimärken

Stämplar

Stämplar till frimärksutgåvor

SAS diagram

Diagram och grafer

ICSB 2008

Building democracy

Verksamhetspresentation

Lika värde

Tidning för skola och skolhuvudmän

Skolutbudskatalog

Programkatalog

Svenska frimärken 2018

Spiritus

Skriftserie om alkoholforskning

”Vad var det du inte hörde?”

Rapportserie

Scenkonst Sörmland

Verksamhetsberättelse

HLR-rådet

Kongressymbol

Musik på Sörmländska Slott och Herresäten

Jubileumsmagasin

Gula idéer sover lugnt

Filosofi för gymnasieskolan

Postgirot

Årsredovisning

Myror

SAS årsredovisning

SBAB

Årsredovisning

Forum Syd

Verksamhetsberättelse