Svenska frimärken

Svenska frimärken ska spegla den svenska folksjälen genom att visa svensk natur, kultur, sport, näringsliv, aktuella händelser, företeelser och personligheter ur historien och nutiden. Motiven skall ha god geografisk spridning över landet, folkkära teman och formspråk i tiden. Både de som skickar frimärken och de som samlar skall hitta motiv de tycker om.