Informationsmaterial

Informationsmaterial är inte bara faktablad. Det kan vara annonser, affischer, eller foldrar och broschyrer framtagna i första hand med syfe att upplysa, meddela – informera. Här ställs extra stora krav på tydlighet så budskapet verkligen når fram. Därför är vi extra noga med att form och typografi förmedlar innehållet på ett tydligt och korrekt vis.