Illustrationer

När vi talar om illustrationer menar vi inte bara en teckning som ska illustrerar en text eller artikel. En illustration är så mycket mer. Det kan även vara grafer och diagram, collage och bildmontage, kartor och schematiska skisser. Eller så är de symboler; för vägledning, till en logotyp eller stämpel.